Join our team

Môi trường chuyên nghiệp, năng động luôn chào đón những con người dám nghĩ lớn, làm lớn, dám đón nhận thách thức để theo đuổi đam mê!
#
tuyển dụng cskh

Số lượng: 03

Thời gian: Fulltime/Partime

Địa điểm làm việc: Hà Nội

#
digital marketing

Số lượng: 01

Thời gian: Fulltime

Địa điểm làm việc: Hà Nội

#
art leader

Số lượng: 01

Thời gian: Fulltime

Địa điểm làm việc: Hà Nội

logo mcg png
Nghĩ lớn, làm lớn, dám đón nhận thách thức để theo đuổi đam mê!